Συνεργασία με το ACTION OFF ROAD CLUB 4X4.

Η Τοπική Κοινότητα Δήμου Διδυμοτείχου θετική ξανά για το REDRIVER 2021

Συνεργασία με τον ΟΡΦΕΥΣ Διδυμοτείχου ξανά.

Συνεργασία με τον ΓΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟ

2021 REDRIVER …το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω!