Μοτογέφυρες

Συνάντηση μηχανοκίνητου αθλητισμού με δράσεις και επίδειξη στον Ερυθροπόταμο.